Bc. Lucie Drápelová

Bakalářská práce

Etický kodex v ošetřovatelství a jeho dodržování v praxi

Code of Ethics in Nursing and its Observance in Practice
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Etický kodex v ošetřovatelství a jeho dodržování v praxi“ se věnuje problematice dodržování vybraných etických kodexů v ošetřovatelství v praxi. Práce je zaměřena na názory pacientů a zdravotních sester na danou problematiku a zabývá se etickými kodexy: Etický kodex Práva pacientů, Etický kodex ICN a Etický kodex Nemocnice Nové Město na Moravě. Bakalářská práce se skládá …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis called “Code of Ethics in Nursing and its Observance in Practice“ deals with the topic of observance of selected codes of ethics in nursing in practice. The work focuses on the opinions of patients and nurses on the given issue and deals with codes of ethics: Code of Ethics and Patients’ Rights, Code of Ethics ICN and Code of Ethics of the hospital: Nemocnice Nové Město na Moravě …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta