Bc. Marek Netolický

Diplomová práce

Rekonstrukce ulice Průmyslová v Pardubicích

Reconstruction of street Prumyslova in Pardubice
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení celkové rekonstrukce sběrné komunikace ulice Průmyslové v Pardubicích. Záměrem práce je především napojení Průmyslové ulice na budoucí jihovýchodní obchvat Pardubic a úprava stávajících křižovatek s ohledem na bezpečný pohyb chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu. Diplomová práce je zpracována ve stupni pro stavební povolení.
Abstract:
The aim of this thesis is to design complete reconstruction of collecting road Prumyslova street in Pardubice. Its main purpose is the connection of Prumyslova street to the south-east bypass of Pardubice and modification of current crossroads with regard to the safety of walkers, cyclists and other road users. This theses is elaborated in stages for building permits.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolický, Marek. Rekonstrukce ulice Průmyslová v Pardubicích. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství