Lukáš Dostál

Bakalářská práce

Vývoj zámků historických palných zbraní používaných u předovek

Development of Historic Arm Locks Used by Muzzle Loaded Rifles
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu vývoje zámků historických palných zbraní používaných u předovek. V práci jsou rozpracovány zámky historických palných zbraní po konstrukční a funkční stránce, které se používaly u předovek. Jsou zde vysvětleny důvody, podněty, jež vedly k dalšímu vývoji těchto zbraní. Pozornost je věnována na daný zbraňový systém, z pohledu lidí, jimiž byl v dané době užíván, včetně munice …více
Abstract:
The thesis is focused on analysis of historic arm locks used by muzzle loaded rifles. The thesis elaborated historical arms locks the structural and functional site that were used by muzzle loaded rifles. There are explained reasons and suggestions that led to the further development of these weapons. Attention is given to the weapon system, from the perspective of people, which was used at the time …více
 

Klíčová slova

předovka zámek armáda

Keywords

Rifles Locks Army
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Stanislav Procházka
  • Oponent: Miloslav Fišer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.