Mgr. Bc. Iva Řezáčová, Ph.D.

Disertační práce

Prediktory subjektivních zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím v pubescenci

Predictors of subjective health complaints and health-related behavior in adolescence
Anotace:
Dizertační práce se zaměřuje na psychosociální souvislosti subjektivních zdravotních stesků a zdraví podporujícího chování v pubescenci (11-15 let). Výzkumný soubor tvořilo 689 pubescentů. Nejčastěji zmiňované subjektivní zdravotní stesky jsou nervozita a neklid, bolesti hlavy, nesoustředěnost, nespavost a bolesti v zádech. Zjistili jsme, že neuroticismus a otevřenost ke zkušenosti predikují vyšší …více
Abstract:
The theses focuses on psychosocial context of subjective health complaints and health-related behavior in adolescence (11-15 years). The sample included 689 adolescents. The most frequent subjective health complaints were nervousness, headache, lack of concentration, insomnia and backache. We found out that neuroticism and openness to experience predict higher levels of subjective health complaints …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., PhDr. Kamila Hozová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta