Mgr. Miroslava Husková

Diplomová práce

Hypotéční krize - ekonomické a právní aspekty

Subprime Mortgage Crisis - Law and Economics Point of View
Abstract:
This diploma thesis deals with the economic and legal aspects of the 2007th crisis in USA and it's consequences. It gives a description of the business cycle, causes of the crisis and selected crises during the 19th and the 20th centuries; it compares the Great Depression with the Mortgage Crisis and analyzes anti-crisis measures of the Slovak and Czech governments. The aim is to find out the deficiencies …více
Abstract:
Táto diplomová práca pojednáva o ekonomických a právnych aspektoch krízy roku 2007 v USA a jej následkoch. Podáva deskripciu hospodárskeho cyklu, vzniku kríz a približuje priebeh vybraných kríz 19. a 20. storočia. Porovnáva Veľkú depresiu s Hypotekárnou krízou a analyzuje protikrízové opatrenia vlád Slovenskej a Českej republiky. Cieľ práce je zistenie nedostatkov právnej úpravy v SR a ČR a uvedenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta