Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.

Doctoral thesis

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)

The Benedictine Monastery in Rajhrad at the Time of Abbot Alois Josef Kotyza (The Fate of the Monastery and the Monks in 1937–1947)
Abstract:
Práce se zabývá dějinami benediktinského kláštera v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (1937–1947). Období zahrnuje tři nestejně dlouhé vnitřní periody, dané společenským a politickým vývojem Československa. Epilog první Československé republiky (1937–1938), druhou světovou válku (1939–1945) a údobí obnovené demokracie do nástupu komunistické diktatury (1945–1948). Tyto periodizační mezníky …more
Abstract:
The work concentrates on the history of the Benedictine monastery in Rajhrad at the time of Abbot Alois Josef Kotyza (1937–1947). Based on the social and political development of Czechoslovakia, this time span comprises three periods of different lengths: the epilogue of the First Czechoslovak Republic (1937–1938), the Second World War (1939–1945) and the time of the restored democracy after the coming …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Historical Sciences (4-years) / Czech History