Jaroslav Brož

Bakalářská práce

Technologické možnosti výroby piva pro speciální dietu

Technological possibilities of beer brewing for special diet
Anotace:
V této bakalářské práci je vypracována literární rešerše na téma Technologické možnosti výroby piv pro speciální dietu. Je zde popsána výroba piva, pozornost byla věnována však i onemocněním, které vlivem určitých látek přirozeně v pivu obsažených znemožňují konzumaci tohoto oblíbeného nápoje. První část práce je věnována surovinám, které se v České republice využívají na výrobu piva a technologickému …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the topic of Technological possibilities of beer brewing for special diet. It includes beer production and illnesses which obviate drinking this beverage in virtue of presence of undesirable substances. The first part of this thesis is aimed to description of ingredients which are used for brewing in the Czech Republic and also technological processes of beer production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Vosáhlová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin