Mgr. Magda Hocková

Diplomová práce

Chování související se zdravím v dospělosti a stáří

Health-related behavior in adulthood and elderly
Anotace:
Hlavním cílem naší diplomové práce bylo zmapovat, jak se mění zastoupení jednotlivých komponent chování souvisejícího se zdravím v průběhu dospělosti a stáří. Dílčími cíli práce bylo zjistit, zda se chování související se zdravím liší u mužů a žen a zda má vztah s osobnostními charakteristikami jedince. Mapování chování souvisejícího se zdravím probíhalo v rámci čtyř věkových kohort, kterými byly mladá …více
Abstract:
Main goal of this thesis was to discover changes in specific health-related behavior components during adulthood and old age. Secondary goals of thesis were finding out, wether there are any differences in health-related behaviour between man and woman and wether health-related behavior is related with personality traits. Mapping of health-related behavior was carried out in four age cohorts, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta