Bc. Lenka SLÁMOVÁ

Diplomová práce

Zkušenost rodičů romských žáků s posouzením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně

Roma pupils' parents' experience of an assessment of their child in pedagogical and psychological counselling center
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkušenostmi rodičů romských žáků s posouzením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Teoretická část práce poskytuje přehled historie i současných trendů ve vzdělávání Romů v České republice včetně inkluzivního konceptu vzdělávání, zároveň s tím se zaobírá problematikou určování etnicity Romů, sociálním vyloučením a inkluzivním vzděláváním. Taktéž popisuje funkce …více
Abstract:
This diploma thesis adresses the Roma pupils' parents' experiences of an assessment of their child in pedagogical and psychological counseling center. The theoretical part provides an overview of the history and current trends in the education of Roma in the Czech Republic, including the inclusive education and also deals with the issue of determining the Roma ethnicity, social exclusion and inclusive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMOVÁ, Lenka. Zkušenost rodičů romských žáků s posouzením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta