Alžběta VACKOVÁ

Diplomová práce

Historie tělovýchovné jednoty Sokol v Hořicích do roku 1938

History of the Sokol movement in Hořice until 1938
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá historií tělovýchovné jednoty Sokol v Hořicích od jejího založení v roce 1865 do roku 1938. Při práci bylo využito historických pramenů dostupných v Městském muzeu v Hořicích a Státním okresním archivu v Jičíně. První kapitola se stručně věnuje počátku sokolského hnutí v českých zemích. V dalších pěti hlavních kapitolách je podrobně zmapována kulturní, společenská, tělovýchovná …více
Abstract:
This thesis describes history of the Sokol movement in Hořice from 1865 to 1938. Historical sources from Town Museum of Hořice and State Regional Archive in Jičín were used. The introduction of the thesis defines beginning of the Sokol movement in the Czech region. This is followed by cultural, social, sports and other activities until the establishment of protectorate. Also, there are described attendances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACKOVÁ, Alžběta. Historie tělovýchovné jednoty Sokol v Hořicích do roku 1938. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)

Práce na příbuzné téma