Bc. Jakub Filo

Diplomová práce

Mediálna výchova - Teoretické a metodické návrhy

Media education - theoretical and methodical suggestions
Abstract:
Master Thesis "Media education - theoretical and methodological suggestions" summarizes the issues of media education, the actual concepts of media education, the situation of media education in the world and in the Czech republic and Slovak republic. Purpose of this thesis is to provide a comprehensive theoretical and methodological guide for teachers who are dedicated to media education in formal …více
Abstract:
Magisterská práca „Mediálna výchova – Teoretické a metodické návrhy“ zhŕňa problematiku mediálnej výchovy, jej základné koncepty, situáciu v svetovom, českom a slovenskom prostredí. Jej cieľom jej poskytnúť ucelenú teoretickú a metodickú príručku pre pedagógov, ktorí sa mediálnej výchove venujú vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní. Prináša samostatný program mediálnej výchovy rozdelený do troch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Měšťánek
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy