Hana Kokešová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Komunitní centrum na malé obci

Anotace:
Hlavním cílem absolventské práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit potřebnost a využitelnost komunitního centra na malé obci podle klíčových osob. Teoretická část vymezuje pojmy malá obec, sociální problémy na malých obcích, komunita, komunitní práce a komunitní centrum. V praktické části je objasněna metoda a strategie výzkumu a interpretovány výsledky šetření. Analýza výsledků poukazuje na …více
Abstract:
The main objective of the graduate work is using qualitative research to observe the demand for a community center amongst citizens of a village, and possible ways of its use. According to key persons in the village community. The theoretical part defines the concepts of a small community, social problems in small communities, community, community work and a community center. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce