Bc. Denisa PODEŠVOVÁ

Diplomová práce

Forma a význam interogativních záměrů v řeči orientované na dítě

The form and significance of interrogative intentions in child directed speech
Anotace:
Diplomová práce sleduje užívání interogativních komunikačních funkcí v řeči rodičů orientované na dítě. Kapitoly teoretické práce pojednávají o komunikaci a dialogu, jakožto o nedílné součásti každodenního života, dále o vývoji dětské řeči a řečovém okolí dítěte. Středem našeho zájmu je pak řeč orientovaná na dítě, především řeč matek a otců směřovaná k dítěti. Východiskem praktické části práce je …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the use of the interrogative communication functions in child directed speech. The chapters in the theoretical section deals with communication and dialogue as inevitable parts of everyday life. The subsequent chapters focus on the development of the children's speaking and their surroundings where communication takes place. Attention is placed on the child's directed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODEŠVOVÁ, Denisa. Forma a význam interogativních záměrů v řeči orientované na dítě. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta