JUDr. Andrea Muzikářová

Diplomová práce

Následky vad právních úkonů v občanském právu

Consequences of Defective Legal Acts in Civil Law
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Následky vad právních úkonů v občanském právu“ pojednává o jednotlivých následcích vad právních úkonů, jimiž je nicotnost, neplatnost, odporovatelnost a odstoupení, z pohledu jejich vývoje v jednotlivých kodexech občanského práva platných na našem území v minulosti, současnosti a v budoucí právní úpravě. V práci je obsažen výčet všech vad právních úkonů, které v současnosti …více
Abstract:
This thesis „Consequences of Defective Legal Acts in Civil Law“ deals with particular consequences of defective legal acts, which is nullity, invalidity, objectionableness and withdrawal and describes how they were regulated in particular Civil Codes related to our country in the past as well as in the present and future. This thesis provides the list of all defects which nowadays leed to particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce