Theses 

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study – Bc. Tereza Gajdošová, M.A.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Tereza Gajdošová, M.A.

Diplomová práce

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study

Anotace: Tato práce zkoumá, jaké chyby dělají studenti gymnázia ve svém písemném projevu a jaké jsou zdroje těchto chyb. V první části jsou prezentována teoretická východiska společně s přehledem relevantních studií vztahujících se k této oblasti. Diplomová práce analyzuje data získaná v průběhu jedné vyučovací jednotky v kurzu angličtiny jako cizího jazyka zaměřeného na přípravu ke společné části státní maturitní zkoušky, který je realizován v rámci středoškolského vzdělávání. Žákovský korpus zkompilovaný z 21 textů čítá dohromady 4 871 slov. Texty byly přepsány do elektronické podoby a analyzovány metodou chybové analýzy. Analýza se zaměřila nejen na počty výskytů chyb, ale také na příčiny chyb v přesnosti. Závěr práce se zabývá diskuzí o implikacích pro výuku angličtiny jako cizího jazyka a jsou v něm představena doporučení pro další výzkum v této oblasti.

Abstract: The thesis explores the types of errors secondary school students make in their written production and the sources of these errors. The first part presents relevant theoretical concepts and an overview of research conducted in this area. Then, the thesis analyses data collected during an EFL class aimed at preparation for the common part of the state maturita exam. The learner corpus is compiled from 21 texts and has 4 871 words in total. The texts were transcripted from a handwritten to an electronic form and analyzed by means of error analysis, which focused on the number of error occurrences as well as the sources of errors. The thesis concludes with a discussion of implications for EFL teaching and recommendations for further research in this area.

Keywords: error analysis, accuracy, secondary education, maturita exam, writing, learner language, interlanguage, second language acquisition, opinion essay, learner corpus, EFL classroom

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz