Bc. Tereza Gajdošová, M.A.

Diplomová práce

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study

Error Analysis of Texts Written by Czech Secondary School Students: A Case Study
Anotace:
Tato práce zkoumá, jaké chyby dělají studenti gymnázia ve svém písemném projevu a jaké jsou zdroje těchto chyb. V první části jsou prezentována teoretická východiska společně s přehledem relevantních studií vztahujících se k této oblasti. Diplomová práce analyzuje data získaná v průběhu jedné vyučovací jednotky v kurzu angličtiny jako cizího jazyka zaměřeného na přípravu ke společné části státní maturitní …více
Abstract:
The thesis explores the types of errors secondary school students make in their written production and the sources of these errors. The first part presents relevant theoretical concepts and an overview of research conducted in this area. Then, the thesis analyses data collected during an EFL class aimed at preparation for the common part of the state maturita exam. The learner corpus is compiled from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta