Bc. Marek Homolka

Master's thesis

Přispívatelé Lidových novin ze Žďárska v období První republiky

External contributors to the newspaper Lidové noviny from the region of Žďár nad Sázavou during the First republic
Abstract:
Diplomová práce s názvem Přispívatelé Lidových novin ze Žďárska v období První republiky nastiňuje podobu a mechanismus spolupráce regionálních autorů s deníkem Lidové noviny v meziválečném období. V úvodních kapitolách se autor věnuje popisu média, jakým byly Lidové noviny v době První republiky, s níž se pojí slavná éra těchto novin. Kromě připomenutí vývoje deníku, jež vyvrcholil v konstrukci váženého …more
Abstract:
The thesis “External contributors to the newspaper ´Lidové noviny´ from the region of Žďár nad Sázavou during the First republic” should communicate the way regional writers worked together with the newspaper “Lidové noviny” in the period between the wars. In the first chapters, the author analyses the newspaper itself. He looks at its development, focusing on the era of the First republic during which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií