Vladimír Masarik

Bakalářská práce

Performance testing system for Aggregated Logging in Openshift

Performance testing system for Aggregated Logging in Openshift
Anotace:
Cieľom tejto práce je analyzovať už existujúci systém testovania výkonnosti modulu Origin Aggregate Logging, ktorý je súčasťou systému Openshift. Analýza opisuje prvky existujúceho systému, jeho limity, ale aj prostredie, v ktorom sa testy vykonávajú. Ďalej ma táto práca navrhnúť vylepšené riešenie, ktoré je založené na požiadavkách vývojového tímu modulu Origin Aggregate Logging. Ďalšou časťou tejto …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the existing performance testing system of the Origin Aggregate Logging module deployed as part of Openshift. The analysis describes its elements, their limits, but also the environment in which the benchmarks are executed. Furthermore, an improved solution, based on the requirements of the Logging stack development team, is proposed. Finally, the system is implemented as …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Richard Megginson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma