Miroslava Rozman Balegová

Bakalářská práce

Predbežné opatrenie podľa Občianskeho súdneho poriadku

Interim Measure According to Civil - Judical System
Abstract:
Annotation The thesis is focused on interim measures pursuant to Code of Civil Procedure. The first chapter deals with the history of provisional measures, concepts and characters of interim measures. The second chapter deals with the formalities in turn, proposals and interim measures. The third chapter discusses the types of interim measures, their nature and general importance, but also the entry …více
Abstract:
pricing, social sciences and law. Head of thesis: Monika Dubjel, JUDr., Mgr. Year of defense: the 2013th. Number of pages: 47 The thesis is focused on interim measures pursuant to Code of Civil Procedure. The first chapter deals with the history of provisional measures, concepts and characters of interim measures. The second chapter deals with the formalities in turn, proposals and interim measures …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca je zameraná na predbežné opatrenie podľa Občianskeho súdneho poriadku. Prvá kapitola sa zaoberá históriou predbežných opatrení, pojmom a znakmi predbežných opatrení. Druhá kapitola sa zasa zaoberá formálnymi náležitosťami, návrhmi a nariadeniami predbežných opatrení. V tretej kapitole rozoberám druhy predbežných opatrení, ich podstatu a všeobecný význam, ale aj nadobudnutie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Monika Dubjel
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma