Miloš Lokajíček

Master's thesis

Modernizace veřejné pozemní dopravy s využitím technologií 21. století

Modernization of public ground transport through the use of 21st century technologies
Abstract:
Práce se zabývá přínosy moderních technologií do pozemní veřejné dopravy, což je odvět-ví, kde dodnes moderní technologie nepřinesly žádné zásadní změny. V práci se rozebírá jak to, jak moderní technologie mohou pomoci dopravním společnostem, tak to, které kon-krétní technologie mohou přinést něco nového do konzervativního odvětví. Konkrétní cíle tedy jsou analýza klíčových komponentů D2D systému, …more
Abstract:
The thesis deals with the benefits of modern technologies to public land transport, an area which has not been notably impacted by modern technologies to this day. The work anal-yses both the way modern technologies can help transport companies, and also which tech-nologies in particular can bring something new to the conservative sector. The specific ob-jectives of the thesis are the analysis of D2D …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Lucie Šperková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49278

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.