Ing. Petr Švarc, Ph.D.

Doctoral thesis

Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících

Thermodynamic Processes in Water Thermal Energy Storages
Anotácia:
Tato práce shrnuje výsledky studia termodynamických procesů objevujících se při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla. Obsahuje popis a posouzení různých způsobů ukládání tepelné energie a procesů vyskytujících se při přívodu a odvodu tepla z akumulačních zásobníků. Vyšetřování a posuzování dějů doprovázejících provoz zařízení bylo provedeno pomocí teoretických, numerických, ale …viac
Abstract:
This work summarizes results of studies of thermodynamic processes, which occur during charging and discharging of the water thermal energy storages. It contains description and assessment of different ways to store thermal energy, and processes occurring during charging and discharging of storage tanks. Investigation and assessment of processes accompanying the operation were performed by using theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švarc, Petr. Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících. Liberec, 2016. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Doctoral programme / odbor:
Mechanical Engineering / Applied Mechanics