Jiří Hanuš

Diplomová práce

Porovnání přístupů k ukládání otevřených propojených dat

Comparison of approaches to storing linked open data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zmapováním současných možností a způsobů ukládání otevřených dat. Zaměřuje se na nástroje a databázové systémy pro ukládání otevřených propojených dat a jejich výběr pro následnou analýzu a porovnání. Práce se potom soustředí na vlastní porovnání vybraných nástrojů na zvoleném příkladu. Práce představí základní pojmy a koncepty týkající se otevřených propojených dat. …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a detail description of current possibilities and ways of storing open data. It focuses on tools and database systems used for storing linked open data as well as on the selection of such systems for subsequent analysis and comparison. The practical part of the thesis then focuses on the comparison of selected systems based on a selected use case. This thesis introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Jan Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53123

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika