Bc. Pavel ZEMEK

Master's thesis

Využití metody konečných prvků pro návrh otočného sloupového jeřábu

Utilization of the Finite Element Method for Design of the Slewing Pillar Crane
Anotácia:
Téma diplomové práce je zaměřeno na konstrukční návrh otočného sloupového jeřábu s využitím metody konečných prvků, jako jedné z progresivních metod, určených k řešení statických i dynamických konstrukčních úloh běžné inženýrské praxe. Důvod výběru právě této metody spočívá v ověření výsledků návrhu zmíněného zařízení pomocí klasického staticko-pevnostního rozboru. Teoretická část vysvětluje metodu …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis is focused on the design of the slewing pillar crane with utilising of finite element analysis method, as one of the progressive methods, intended for solution of static and dynamic structural problems of common engineering practice. The reason why this very method was chosen inheres in the verification of results of the classical static-strength dissection design …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 19008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMEK, Pavel. Využití metody konečných prvků pro návrh otočného sloupového jeřábu. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe