Bc. Tomáš Havel

Bakalářská práce

Preventivní programy Policie ČR pro žáky základních a středních škol v okrese Chrudim

The preventive programs of the Czech Police for primary and secondary schools in the district of Chrudim
Anotace:
Bakalářská práce „Preventivní programy Policie ČR pro žáky základních a středních škol v okrese Chrudim“ představuje práci Policie České republiky na úseku prevence dětí a mládeže. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je zaměřena na vývoj dítěte v normě v období mladšího školního věku až po období adolescence, spolu s působením rizikových a protektivních faktorů na utváření …více
Abstract:
Bachelor thesis "Preventive programs of the Police CR for elementary and secondary schools' pupils in the district of Chrudim" features the work of the Police of the Czech Republic in the prevention area of children and youth. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter focuses on child development in the standard of the younger school age to adolescence, together with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta