Bc. Martina Magulová

Bachelor's thesis

Sérologický průkaz protilátek proti Borrelia burgdorferi v séru pacienta,metody stanovení a klinický význam

Serological Detection of antibodies against Borrelia burgdorferi in the Serum of Patient,Methods of Determination and Clinical Significance
Abstract:
Lymeská borelióza patří k nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty u nás.Práce shrnuje základní informace o patogenezi a laboratorní diagnostice této choroby.Uvádí metody průkazu protilátek proti nejznámějším druhům borelií a jejich klinický význam.Poukazuje na určitá úskalí týkající se interpretace výsledků v souvislosti s danou chorobou.
Abstract:
Lyme borreliosis is the most common tick-borne disease in the country.The study summarizes the basic information about the pathogenesis and laboratory diagnosis of the disease.It presents methods of antibody detection against the best known species of Borrelia and their clinical significance.The work points out certain difficulties concerning the interpretation of the results in relation with the disease …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Adéla Vítková
  • Reader: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta