Václava SLÁMOVÁ

Bakalářská práce

Regionální politické strany středovýchodní Evropy - komparace

Regional Political Parties in Central and Eastern Europe - Comparison
Anotace:
Tématem bakalářské práce je komparace vybraných regionálních politických stran ve středovýchodní Evropě. Výchozím bodem je teoretická část práce, která se zabývá vysvětlením pojmů politická strana, vznik konfliktních linií, stranická rodina a v neposlední řadě se věnuje pojmu regionální strana. K výchozímu bodu týkajícího se pojmu stranických rodin je využito typologie německého politologa Klause von …více
Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is a comparison of selected regional political parties in Middle - Eastern Europe. The starting point of the thesis is its theoretical part which deals with the definitions of the main terms, such as political party, cleavages, "familles spirituelles", and consequently, regional political party. The part focusing on families elaborates on the typology of German …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMOVÁ, Václava. Regionální politické strany středovýchodní Evropy - komparace. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická