Bc. Aleš Jirátko

Bakalářská práce

Franchisingové smlouvy v judikatuře a právní praxi

Franchising in court decisions and legal practice
Anotace:
V souladu s oficiálním zadáním bakalářské práce „Franchisingové smlouvy v judikatuře a právní praxi“ je předmětem této práce nejprve obecné vymezení pojmu franchising a jeho vývoj v posledních letech především na území České republiky, následně je posouzen ekonomický význam franchisingu pro jednotlivé strany vztahu. V další části práce je srovnána franchisingová smlouva a obdobné nástroje úpravy smluvních …více
Abstract:
In accordance with the official assignment for my bachelor paper "Franchising in court decisions and legal practice" .The subject of this thesis is at first a general definition of franchising and development in recent years in the Czech Republic. What follows is the economic importance of franchising of both parts involved. The next section compares franchise agreement and similar instruments of legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání