Tereza TURKOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků

Burnout Syndrome in Healthcare Professionals
Anotace:
Tématem teoretické části práce je výskyt příznaků syndromu vyhoření mezi zdravotnickými pracovníky. Práce se skládá celkem ze čtyř základních kapitol: povolání zdravotnického pracovníka, syndrom vyhoření ve zdravotnictví, rizikové faktory a prevence vzniku syndromu vyhoření. V závěru teoretické části práce je vložena kapitola obsahující vybrané výzkumy na danou problematiku ve světě a u nás. Praktická …více
Abstract:
A title of our thesis is Burnout Syndrome Among Medical Professions. Theoretical part describes an occurrence of burnout symptoms. It consists of four chapters: medical professions, burnout syndrome in healthcare, risk factors and prevention. At the end of the theoretical part is a chapter about selected researches on this issue in the world and in the Czech Republic. Researching part of our thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Václav Beránek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURKOVÁ, Tereza. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/