Ing. Peter Kuračka

Bakalářská práce

Vztah mezi výkonovou motivací a osobnostními charakteristikami v rámci modelu "Big Five"

Relationship between achievement motivation and personality traits within the "Big Five" model
Anotace:
Hlavným cieľom štúdie bolo skúmať vzťah medzi výkonovou motiváciou a osobnostnými charakteristikami v rámci modelu „Big Five“. Súvislosť bola testovaná v dvoch skupinách respondentov, prvú tvorili vrcholoví športovci a druhú respondenti, ktorí nevykonávajú vrcholoví šport. Autor použil na meranie premenných Dotazník výkonovej motivácie (D-M-V) a NEO-FFI. Výsledky ukázali, že motív výkonu koreloval …více
Abstract:
The main aim of the study was to investigate relationship between achievement motivation and personality traits within the „Big Five“ model. The connection was tested in two groups of respondents, the first one was made of top sportsmen and the second one of respondents that are not performing top sports. Author used Achievement Motivation Inventory (D-M-V) and NEO-FFI to measure variables. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma