Bc. Marián Graca

Diplomová práce

Financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej Únie

Financing from the structural funds of the European union
Abstract:
GRACA, Marián: Financing from the structural funds of the European Union. [Diploma thesis]. Banking Institute College Prague, foreign college Banska Bystrica. Department of finances, accounting and insurance. Supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD. Year: 2013. Number of pages: 67. Diploma thesis deals with the financing from the structural funds of the European Union, which is trying to analyze the …více
Abstract:
GRACA, Marián: Financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Hussam Musa, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 67. Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania zo štrukturálnych fondov Európskej únie, pričom sa snaží …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance