Bc. Alois Koudelka

Diplomová práce

Metodika přípravy pedagoga na teoretickou výuku předmětu Technologie oprav , obor Opravář zemědělských strojů

Methods of preparation of teachers teaching the subject of theoretical correction technology, the gunner's field of agricultural machinery
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodikou příprav pedagoga na teoretickou výuku předmětu Technologie oprav u oboru Opravář zemědělských strojů . V této práci jsou zhodnoceny dosavadní zkušenosti učitele odborné výchovy získané výukou žáků na odborném výcviku a učitelovou praxí v oboru opravárenství. Téma jsem si vybral záměrně, abych mohl přenést svoje zkušenosti z dosavadní praxe do teoretické výuky a v …více
Abstract:
Annotation The thesis deals with methodology of teacher´s preparation for a theoretical training course called Repair technology, the Farm Machinery Repairman study field. The teacher´s experience in vocational and theoretical training are reviewed in this thesis. I chose the theme deliberately to bring my practical experience to the theoretical teaching and to provide pupils rich practical experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta