Jana FLEISCHMANNOVÁ

Bakalářská práce

Předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese

Prejudices against workers in the sex business at students helping professions
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jaké sociodemografické faktory ovlivňují předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu a identifikovat rozdíl mezi studujícími v sociální práci a ošetřovatelství. Výzkumná otázka: Jaké sociodemografické faktory nejčastěji ovlivňují předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese. Hypotézy: Studenti oboru Ošetřovatelství vnímají pracovnice v sexbyznysu negativněji …více
Abstract:
The aim of the study was to determine which socio-demographic factors affect the prejudices against women workers in sexbyznys and identify the difference between studying in social work and nursing. Research question: What are the socio-demographic factors most influence the prejudices against women workers in sexbyznys for learners to help the profession. Hypothesis: Students perceive Nursing workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLEISCHMANNOVÁ, Jana. Předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b0v00y b0v00y/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.