Jana FLEISCHMANNOVÁ

Bachelor's thesis

Předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese

Prejudices against workers in the sex business at students helping professions
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit, jaké sociodemografické faktory ovlivňují předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu a identifikovat rozdíl mezi studujícími v sociální práci a ošetřovatelství. Výzkumná otázka: Jaké sociodemografické faktory nejčastěji ovlivňují předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese. Hypotézy: Studenti oboru Ošetřovatelství vnímají pracovnice v sexbyznysu negativněji …more
Abstract:
The aim of the study was to determine which socio-demographic factors affect the prejudices against women workers in sexbyznys and identify the difference between studying in social work and nursing. Research question: What are the socio-demographic factors most influence the prejudices against women workers in sexbyznys for learners to help the profession. Hypothesis: Students perceive Nursing workers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Alena Kajanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FLEISCHMANNOVÁ, Jana. Předsudky vůči pracovnicím v sexbyznysu u studujících pomáhající profese. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses b0v00y b0v00y/2
2/5/2018
Folders
Files
Bulánová, L.
3/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.