Mgr. Kateřina Pastyříková

Diplomová práce

The Diary of a Wimpy Kid - An analysis of the English-Czech Translation

The Diary of a Wimpy Kid - An analysis of the English-Czech Translation
Anotace:
Tato diplomová práce se bude zabývat analýzou knihy se zaměřením na dětského čtenáře. Cílem práce bude rozbor použitých jazykových prostředků, kulturních specifik, idiomů, frázových sloves a slangu, které se ve velké míře v této knize objevují. Rozbor knihy bude také zaměřen na srovnání originálu a českého překladu.
Abstract:
This diploma thesis deals with analysis of a book aimed at the children's reader. The main goal is the analysis of language meanings, cultural references, idioms, phrasal verbs and slang words that are frequently used in the book. The anylysis is also aimed at the Czech and English translation comparison.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/axvat/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. René Kron, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě