Bc. Petr Strnad

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market Segmentation and Customer Behavior Analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem segmentace trhu a analýzou chování zákazníka. Teoreticko-metodologická část studie představuje hlavní teoretická východiska problematiky segmentace trhu, úlohu a výhody jejího využívání. Její součástí je vysvětlení pojmu marketingového mixu, jeho jednotlivých prvků a toho, jakým způsobem probíhá analýza chování zákazníka, včetně výčtu ovlivňujících faktorů a typologie …more
Abstract:
This Master's Thesis deals with Market Segmentation and Customer Behavior Analysis. Theoretical part of this study is based on major theoretical solutions related to the Market Segmentation including their role and benefits of usage. This part also includes explanation of essential term Marketing Mix and its components, procedure of Customer Behavior Analysis, and list of factors affecting them. Typology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní