Bc. Alžběta Holubová

Diplomová práce

Antimikrobiální efekt upravených textilních a celulózových materiálů

Antimicrobial effect of modified textile and cellulosic materials
Anotace:
Práce se zabývá testováním antimikrobiálního účinku textilních a celulózových materiálů na vybrané druhy bakterií a plísní. První část práce je věnována obvazovým materiálům, obsahujícím potencionálně účinné biocidy proti bakteriím, které jsou izolovány z kožních ran. Biocidní působení daných obvazových materiálů na vybrané bakterie bylo testováno difuzní a suspenzní metodou. Tato část diplomové práce …více
Abstract:
This work deals with testing antimicrobial effect of textile and cellulosic materials with selected species of bacteria and fungi. The first part is devoted to dressings containing potentially effective biocide against bacteria that are isolated from some skin wounds. The biocidal effect of the dressings on the selected bacteria was tested by the agar diffusion test and the suspension method. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holubová, Alžběta. Antimikrobiální efekt upravených textilních a celulózových materiálů. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.