Bc. Adéla Hořínková

Bachelor's thesis

Americké prezidentské volby 2012 v nových médiích - Studie politického marketingu

2012 U.S. Presidential Election in New Media - A Study in Political Marketing
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou kampaní amerických prezidentských voleb z roku 2012 v nových médiích. Studie je koncipována z pohledu politického marketingu. Komunikační kanály nových médií jsou stále více populární jak v soukromé sféře, tak i v podnikatelské a v neposlední řadě i politické. Právě nová média mohou ovlivnit voličovo rozhodnutí. Zejména mladí voliči se sdružují …more
Abstract:
This dissertation undertakes a comparative analysis of new media in the 2012 U.S. Presidential Election. The paper is framed as a study in political marketing. Using new media as a communication channel is becoming more and more popular both in the private sphere, as well as in the spheres of business and politics. It is specifically new media that can influence voter's decision. Young voters in particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní