Bc. Alena Petřeková

Bakalářská práce

Porodní bolest a její vliv na průběh porodu

The labour pain and how it affects the labour process
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem porodní bolesti. Je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána fyziologie porodní bolesti, její vývoj v průběhu porodu a faktory, které ji ovlivňují. Dále teoretická část obsahuje informace o psychologických souvislostech porodu a možnostech práce s bolestí. Zahrnuje výčet jednotlivých nefarmakologických metod k zvládání porodní bolesti …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the topic of labour pain. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the physiology of labour pain, its progress during childbirth and factors that affect it. Furthermore, the theoretical part contains information about psychological context of childbirth and possible methods of pain relief. It includes a list of non pharmacological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Veselá
  • Oponent: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta