Bc. Radek Filip

Master's thesis

Úspěšnost vybraných metod fundamentální analýzy na vzorku akcií

Application of fundamental analysis methods in selected blue chips
Anotácia:
Diplomová práce ÚSPĚŠNOST VYBRANÝCH METOD FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY NA VZORKU AKCIÍ se zabývá analýzou a komparací vybraných metod firemní fundamentální analýzy na vzorku akcií, jež reprezentují akciové tituly kótované na pražské, londýnské a newyorské burze cenných papírů. Teoretická část práce se zabývá vymezením používaných metod, které jsou v praktické části použity při oceňování vnitřní hodnoty analyzovaných …viac
Abstract:
This dissertation titled APPLICATION OF FUNDAMENTAL ANALYSIS METHODS IN SELECTED BLUE CHIPS relates to the analysis and comparison of selected methods of corporate fundamental analysis on a sample of blue chip stocks that represent equities listed on the Prague, London and New York stock exchanges. The theoretical part of this dissertation defines methods used in the practical part: these are used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance