Bc. Michal Zidek

Diplomová práce

Assessment of the future development of sludge treatment at the WWTP Modřice

Posouzení budoucího vývoje zpracování kalu na ČOV Modřice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kalovou linkou na čistírně odpadních vod (ČOV) v Brně Modřicích. V teoretické části je stručně popsán všeobecný princip ČOV a detailněji popsány technologie používané při zpracování kalu na kalových linkách větších ČOV. Jsou zde zmíněny i nově se uplatňující technologie na předúpravu kalu, jako i některé nové perspektivní technologie na termické zpracování kalu. V další části …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the sludge line at the wastewater treatment plant (WWTP) in Modřice. In the theoretical part is briefly described the general principle of the wastewater treatment plant and more detailed description of technologies used in sludge treatment on sludge lines of larger WWTPs. There are also mentioned new technologies for sludge pretreatment as well as some new perspective …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
 • Oponent: Martin Machala, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b1cvvq b1cvvq/2
26. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
26. 4. 2017
Zerdaloglu, S.
27. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.