Alena NECHVÁTALOVÁ

Bakalářská práce

Nácvik výslovnosti v kontextu výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka po angličtině

Pronunciation practice in the context of teaching German as another foreign language after English
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nácvikem výslovnosti v kontextu výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce popisuje především cíle výuky na základní škole dle RVP ZV a jevy na suprasegmentální a segmentální úrovni. Praktickou část práce tvoří výběr slov ze slovníků z učebnic němčiny pro základní školy na úrovni A1, a to z Deutsch mit Max 1 a Super! 1. Z každé z učebnic …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the practice of pronunciation in context of teaching German as another foreign language after English. The theoretical part describes mostly phenomena on both super segmental and segmental levels, and the aims of teaching at elementary schools according to RVP ZV. Practical part is concerned with the list of words taken from the dictionaries in Deutsch mit Max 1 and Super …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NECHVÁTALOVÁ, Alena. Nácvik výslovnosti v kontextu výuky němčiny jako dalšího cizího jazyka po angličtině. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b1epnt b1epnt/2
21. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 4. 2015
Bulanova, L.
22. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.