Ing. Zuzana Mazánková

Diplomová práce

Rozšíření aplikace Business Intelligence ve firmě s použitím nástrojů IBM Cognos

Extending of applications Business Intelligence in the company using IBM Cognos tools
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití Business Intelligence ve firmě. Zpracovává návrh a implementaci konkrétního rozšíření současného využití pomocí nástrojů produktu IBM Cognos, který je ve firmě využíván. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá základními informacemi o komponentech Business Intelligence. Následuje část týkající se produktu IBM Cognos a jeho využití …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the usage of Business Intelligence in a company. It processes a suggestion and an implementation of particular improvement of a current usage by help of the implements of the products IBM Cognos that is used in the company. The diploma thesis is divided into four parts. The first part deals with basic information about the components of Business Intelligence. It follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2013
Zveřejnit od: 8. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Zádová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mazánková, Zuzana. Rozšíření aplikace Business Intelligence ve firmě s použitím nástrojů IBM Cognos. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.2.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 2. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN