Bc. Paulína Guzmová

Diplomová práce

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie

Revenues under IFRS - recognition, measurement and reporting
Abstract:
The thesis is theoretically concerned with the gist of recognition, measurement and reporting according to IFRS and their comparison with revenues according to national adjustment to the accounting in the Slovak Republik. The thesis is logically structured into three chapters, it contains 27 tables, 3 pictures and 3 graphs. The aim of the thesis is to define theoretically the accounting of revenues …více
Abstract:
Práca sa teoreticky zameriava na podstatu uznávania, oceňovania a vykazovania výnosov podľa IFRS a ich porovnanie s výnosmi podľa národnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike. Práca je logicky štrukturovaná do troch kapitol, obsahuje 27 tabuliek, 3 obrázky a 3 grafy. Cieľom práce je teoreticky vymedziť problematiku účtovania výnosov podľa IFRS a podľa národnej úpravy SR a poukázať na rozdiely …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance