Bc. Petr Čermák

Diplomová práce

Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji

Physical activity and fitness in the selected region of Czech population
Anotace:
Anotace ČERMÁK, PETR Pohybová aktivita a zdatnost populace ČR ve vybraném kraji. Diplomová práce. Brno: MU FSpS, 2012. Diplomová práce se zaobírá analýzou pohybové aktivity a zdatnosti populace ČR ve vybraném kraji. Cílem je porovnat různost a četnost pohybové aktivity lidí s odnětím svobody s lidmi v běžném životě.
Abstract:
Annotation ČERMÁK, PETR physical activity and fitness of CR population in selected regions. Thesis. Brno: MU FSpS, 2012. This thesis deals with the analysis of physical activity and fitness of population in the selected region. The aim of this study is to compare the diversity and frequency of physical activity between people who are imprisoned with human beings in everyday life.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií