Bronislava MILKOVÁ

Bakalářská práce

Způsoby, metody a nástroje využívané sociálními pracovníky při doprovázení umírajících v hospicových zařízeních.

Ways, methods and tools used by social workers to accompany the dying in the hospice.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké způsoby, metody a nástroje práce při doprovázení umírajících vnímají sociální pracovníci jako účinné, vhodné a případně by je doporučili dalším pracovníkům. Zjištěné poznatky z výzkumu této práce mohou být využity pro prohloubení znalostí ostatních sociálních pracovníků. Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplynula informace, že pobyt pacientů v lůžkových hospicích …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to find out what ways, methods and tools in accompanying the dying are perceived by social workers as effective, appropriate and would possibly recommend them to other workers. The research findings of this thesis can be used to deepen the knowledge of other social workers. The results of the research clearly showed that the stay of patients in inpatient hospices has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILKOVÁ, Bronislava. Způsoby, metody a nástroje využívané sociálními pracovníky při doprovázení umírajících v hospicových zařízeních.. Olomouc, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b1haar b1haar/2
1. 11. 2023
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.