Jitka NOWAKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl policistů a policistek Integrovaného operačního střediska Policie Jihočeského kraje

Healthy lifestyle policemen and policewomen in the Integrated Operational Center of South Bohemian region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou životního stylu policistů a policistek Integrovaného operačního střediska Jihočeského kraje, kteří pracují v nepřetržitém, 24hodinovém, nebo méně častěji, ve dvanáctihodinovém provozu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji Policii ČR jako celek, její činnost, zaměřuji se na charakteristiku Integrovaného operačního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the quality of life of police officers of the Integrated Operational Center of the South Bohemia region, who work in contionuous 24 hours, or less frequently, 12 hours operation.The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I describe the Police of the Czech Republic as a whole, its activities and also I focus on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOWAKOVÁ, Jitka. Zdravý životní styl policistů a policistek Integrovaného operačního střediska Policie Jihočeského kraje. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses b1ibg3 b1ibg3/2
11. 7. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 7. 2019
Bulanova, L.
12. 7. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.