Bc. Nikola Bulvová

Diplomová práce

Analýza finančního hospodaření příspěvkové organizace

Analysis of the financial management of contributory organizations
Anotace:
Obsahem diplomové práce je vymezení působnosti a postavení příspěvkové organizace v rámci národního hospodářství. Teoretický výklad je doplněn praktickými poznatky, týkající se finančního hospodaření s neinvestičními příspěvky, jak od zřizovatele tak od státu. Hlavním cílem diplomové práce je rozbor účetních výkazů konkrétní příspěvkové organizace na základě dílčích metod finanční analýzy.
Abstract:
The content of the thesis is to define the scope and status of budgetary organizations in the national economy. Theoretical explanation is accompanied by practical knowledge related to the financial management of non-capital contributions from both the founder and the state. The main objective of this thesis is to analyze financial statements, specific budgetary organizations on the basis of partial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Mgr. Bc. Daniela Majzlíková, LL.M.
  • Oponent: Ing. Monika Vítková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting