Bc. Jan Janatka

Diplomová práce

Didaktika dějepisu a zážitková pedagogika pro 2. stupeň ZŠ na příkladech z historie Sobotecka

Didactics of history and education through experience for lower secondary school on examples from the history of the Sobotka region
Anotace:
Tématem diplomové práce je vypracování podkladů v podobě pracovních listů pro výuku dějepisu 2. stupně ZŠ v terénu regionu Sobotecka. Koncepce těchto pracovních listů se snaží propojit konstruktivistickou pedagogiku, zážitkovou pedagogiku, terénní výuku, závazné obsahy a výstupy RVP, včetně rozvíjení tzv. klíčových kompetencí s konceptem historického myšlení The Big Six kanadského didaktika Petera …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the elaboration of materials in the form of work-sheets for teaching history of the 2nd level of elementary school in the terrain of Sobotka region. The concept of these worksheets seeks to link constructivist didactics, experiential pedagogy, outdoor education, binding contents and outputs of the FEP, including the development of so-called key competencies with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janatka, Jan. Didaktika dějepisu a zážitková pedagogika pro 2. stupeň ZŠ na příkladech z historie Sobotecka . Liberec, 2021. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Dějepis pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ