Jana Kábrtová

Diplomová práce

Dopady cykloturistiky na prostředí se zvláštním zřetelem na dopady v chráněných přírodních oblastech (oblast Krkonošského národního parku)

Impacts of Cycle Tourism on the environment, with special regard to impacts in protected natural areas (Giant Mountains National Park)
Anotace:
Diplomová práce čtenářům stručně popisuje rozdíly mezi cyklistikou, cyklistickou dopravou a cykloturistikou. Představuje instituce podporující cykloturistiku a hodnotí současný stav cykloturistiky na území České republiky. Hlavním cílem této diplomové práce je provést analýzu návštěvnosti Labské stezky na území Krkonošského národního parku. Dílčí cíle práce jsou: porovnání stavu cykloturistiky v České …více
Abstract:
This diploma thesis briefly describes differences between cycling, cycle transport and cycle tourism. It introduces institutions that support cycle tourism and evaluates the current state of cycle tourism in the Czech Republic. The main aim of this diploma thesis is to analyse cycle tourism traffic of the Elbe trail on the territory of the Giant Mountains National Park. The other aims of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Jan Herget

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72779