Iva Dohnalová, DiS.

Bakalářská práce

Marketingový výzkum konkurenčního prostředí pro segment polymerových kondenzátorů

Marketing research of competitive environment of polymer capacitors segment
Anotace:
Závěrečná práce je zaměřená na výzkum konkurence a konkurenčního prostředí v segmentu polymerových kondenzátorů v evropském regionu. Polymerový kondenzátor má uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Klíčovým faktorem pro rozhodnutí, kterým průmyslovým odvětvím se zabývat, je zejména zjištěný potenciál růstu. Samotný výzkum konkurence a konkurenčního prostředí je založen na Porterově teorii pěti konkurenčních …více
Abstract:
The thesis is focused on research of competition and competitive environment of the polymer capacitors segment in the European region. The polymer capacitor is used in many industries. The key decision making factor, which industry to address, is the identified growth potential. The research of the competition and the competitive environment is primarily based on the Porter's theory of five competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.