Bc. Vendula Jonášová

Master's thesis

Daňové úniky a jejich omezení jako základní zdroj růstu daňových výnosů.

Tax evasions and their constraints as the main source of tax revenue growth
Abstract:
Snaha vyhnout se placení daní je reakcí na omezení daná jakoukoli daní. Je to univerzální a nevyhnutelný důsledek samotné existence daní. V diplomové práci jsou definovány jednotlivé termíny daňověprávních deliktů se zaměřením na pojem daňový únik a jeho klasifikace. Dále jsou komplexně analyzovány a komparovány stěžejní nástroje českého i unijního práva uplatňované k jejich regulaci, a to i v aktuálně …more
Abstract:
Trying to avoid paying taxes is a response to any tax restrictions. It is a universal and inevitable consequence of the very existence of taxes. The thesis defines the terms of tax law offenses, focusing on the concept of tax evasion and its classification. Furthermore, the key instruments of Czech and EU law applied to their regulation, including in the currently developing cryptocurrencies, are analyzed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration